Vee en Vlees

Pfister Weegtechniek B.V. - ook uw partner voor weegbruggen als de Investering lonend moet zijn

Pfister heeft inmiddels een groot aantal weegbruggen geleverd in de vee en vlees sector. De keuze om in een eigen weegbrug te investeren werd onder meer bepaald door:

 * Zelf kunnen vaststellen van de tarra en bruto gewichten van de geladen vrachtwagens

    zodat het exacte netto gewicht bekend is.

* Zelf wegen van de af te voeren producten.

* Controleren van aangeleverde producten .

* Geen wachttijden, reistijden en extra weegloon bij het extern wegen.

* Precies weten wat er weg gaat en binnen komt.

* Geen discussie over de gewogen gewichten met klanten of slachthuizen.

Dit waren onder meer de redenen voor pluimveebedrijven, varkenshouders en rundveehouders om te besluiten een  weegbrug aan te schaffen. Wij zijn natuurlijk verheugd dat daarbij de keuze op Pfister is gevallen.