WinWeigh Integrate

Bij Pfister begrijpen we dat u uw bestaande software zoals uw ERP systeem of andere financiële, administratieve of logistieke software wilt aansluiten op de hardware die Pfister u levert, of die al reeds ter plaatse is. Hierbij is het van belang dat wegingen ijkwaardig worden opgeslagen, maar ook dat hardware op de juiste momenten wordt aangesproken. Om dit mogelijk te maken levert Pfister het WinWeigh-Integrate pakket. Dit is een Hardware Abstraction Layer (HAL) die geplaatst wordt tussen onze hardware en uw software. De leverancier van uw ERP/boekhoudsysteem kan middels de standaard TCP/IP eenvoudig commando’s configureren zodat met de hardware wordt gecommuniceerd. Uiteraard kan onze software afdeling hierbij assisteren zodat een vlekkeloze communicatie tot stand komt.

meer info ? download the product brochure

WinWeigh-integrate 1.1-1120.pdf