Printers

Voor de uitbereiding van uw weegoplossing kan een printer essentieel zijn. Door een printer aan te sluiten op uw indicator is het bijvoorbeeld mogelijk direct weegbonnen af te drukken. Kijk en lees verder voor de verschillende printers die Pfister aanbiedt.

Printer TMU-295

Kaart printer (A-5 formaat) in combinatie met indicator DD700

Meer info ? download de product brochure

TMU295 DD700 1.3 -1120.pdf

 

Printer TMU-295

Kaart printer (A-5 formaat) in combinatie met weegterminal DD1010

Meer info ? download de product brochure

TMU295 DD1010 1.3-1120.pdf