Onderhoudscontracten

De beste zorg voor uw weegbrug!

Om te garanderen dat uw weegapparatuur te allen tijde nauwkeurig en betrouwbaar werkt biedt Pfister u de mogelijkheid een onderhoudscontact af te sluiten. Wij bieden standaard  onderhoudscontracten, waarin er elk jaar preventief onderhoud wordt uitgevoerd en eenmaal per 2 jaar uw weegbrug gekalibreerd wordt met onze gecertificeerde ijkgewichten.  Maar uiteraard ook contracten op maat, met speciale beschikbaarheid van onze support desk en service dienst (ook ’s avonds en in het weekend).  Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen via het formulier hieronder.

Voordelen van het onderhoudscontract

  • Weegsysteem wordt jaarlijks onderhouden waardoor de kosten in gebruik houden weegbrug beheersbaar blijven;
  • De levensduur van uw weegsysteem wordt verlengd;
  • Voorkomen onnodige extra kosten voor herkeuring, doordat kleine afwijkingen meteen worden bijgesteld;
  • Door regelmatige kalibratie blijft uw weegbrug voldoen aan de eisen van de metrologiewet, waardoor deze mag worden gebruikt voor handelsdoeleinden;
  • Door routinematige kalibratie kunt u betrouwbaar wegen en de kosten van onnauwkeurige metingen voorkomen;
  • U kunt uw klanten en/of leveranciers altijd een actueel ijkcertificaat overleggen.

Meer weten over deze service?